جدول تعرفه دندانپزشکی کلینیک الماس تهران

تعرفه دندانپزشکی سال 98

 

مشاوره و ویزیت دندان در کلینیک دندانپزشکی الماس تهران رایگان می باشد

با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ، تعرفه دندانپزشکی تغییر پیدا کرده
لطفا برای اطلاع از قیمت با شماره تلفن 44628609 تماس بگیرید

نوع خدمت ( معاینه و تشخیص ) تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
هزینه ویزیت و طرح درمان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ 200/000 200/000
جرمگیری کامل دو فک 30% 1/500/000 2/000/000
جرمگیری کامل هر فک 30% 750/000 1/000/000
بروساژ هر فک 30% 250/000 400/000
لیست تعرفه های معاینه و تشخیص مرکز دندانپزشکی الماس تهران
نوع خدمت ( جراحی دندان ) 20% تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
کشیدن هر دندان قدامی 600/000 700/000
کشیدن هر دندان خلفی 800/000 900/000
کشیدن دندان عقل بالا
کشیدن عقل پایین
1/100/000
1/300/000
1/300/000
هزینه جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج نرم 2/000/000 2/300/000
جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج سخت 3/000/000 3/500/000
آلوئولوپلاستی نیم فک 2/400/000 2/600/000
کیست و تومورهای کوچک داخل استخوانی 2/600/000 2/800/000
عمیق کردن وستیبول نیم فک 3/800/000 4/200/000
فرنکتومی 1/100/000 1/500/000
باز کردن آبسه داخل دهان 900/000 1/300/000
درمان درای ساکت 350/000 600/000
اکسپوز کردن دندان 2/200/000 2/500/000
بخیه هر ناحیه 300/000 500/000
پانسمان هر واحد 250/000 300/000
آمپوتاسیون ریشه 2/500/000 3/000/000
بیوپسی از بافت نرم 2/000/000 2/500/000
بیوپسی از بافت سخت 3/000/000 3/500/000
سینوس لیفت close 4/500/000 5/000/000
سینوس لیفت open 10/000/000 15/000/000
لیست تعرفه های جراحی مرکز دندانپزشکی الماس تهران

 

نوع خدمت ( ترمیم دندان ) تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
ترمیم آمالگام یک سطحی 1/400/000 1/800/000
ترمیم آمالگام دو سطحی 1/750/000 2/000/000
ترمیم آمالگام سه سطحی 2/000/000 2/400/000
بیلدآپ آمالگام 2/500/000 2/800/000
ترمیم اچ نوری یک سطحی 1/700/000 2/000/000
ترمیم اچ نوری دو سطحی 1/900/000 2/200/000
ترمیم اچ نوری سه سطحی 2/100/000 2/400/000
بیلدآپ کامپوزیت 3/000/000 3/300/000
هزینه لامینیت هر واحد 8/000/000 9/000/000
پین داخل عاج هر عدد 1/300/000 1/600/000
پین داخل کانال هر عدد 1/500/000 1/700/000
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان 2/000/000 2/500/000
قیمت کامپوزیت ونیر هر و احد 3/600/000 4/600/000
هزینه بلیچینگ دو فک 8/000/000 10/000/000
چسباندن نگین 1/200/000 1/300/000
کف بندی با گلس آینومر 1/000/000 1/200/000
لیست تعرفه های ترمیم مرکز دندانپزشکی الماس تهران
نوع خدمت ( اندو دندان ) تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
پالپوتومی اورژانس 1/000/000 1/500/000
هزینه درمان ریشه یک کاناله 1/600/000 2/000/000
ترمیم آمالگام سه سطحی 2/000/000 1/900/000
قیمت درمان ریشه دو کاناله 2/600/000 3/000/000
درمان ریشه سه کاناله 3/800/000 4/200/000
قیمت درمان ریشه چهار کاناله 4/400/000 2/200/000
ترمیم اچ نوری سه سطحی 2/100/000 4/800/000
درمان ریشه یک کاناله دندان 7 2/700/000 2/900/000
درمان ریشه دو کاناله دندان 7 2/900/000 3/100/000
درمان ریشه سه کاناله دندان 7 3/200/000 3/600/000
درمان ریشه چهار کاناله دندان 7 3/500/000 3/800/000
درمان ریشه یک کاناله دندان 8 3/000/000 3/200/000
درمان ریشه دو کاناله دندان 8 3/200/000 3/400/000
درمان ریشه سه کاناله دندان 8 3/500/000 3/800/000
درمان ریشه چهار کاناله دندان 8 3/800/000 4/100/000
درمان مجدد یک کانال 2/100/000 2/500/000
درمان مجدد دو کاناله 3/000/000 3/500/000
درمان مجدد سه کاناله 3/900/000 4/400/000
درمان مجدد چهار کاناله 4/400/000 4/900/000
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 3/000/000 3/300/000
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 3/500/000 3/500/000
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 3/200/000 3/800/000
درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 7 4/000/000 4/500/000
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 3/200/000 3/500/000
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 3/500/000 3/800/000
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 3/700/000 4/000/000
درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 4/000/000 4/500/000
اپکسژنزیس دندان 1/500/000 4/000/000
رزکسیون و رتروگرید یک ریشه 3/500/000 4/500/000
درمان ریشه سه کاناله دندان 7 3/200/000 3/600/000
درمان ریشه چهار کاناله دندان 7 3/500/000 3/800/000
درمان ریشه یک کاناله دندان 8 3/000/000 3/200/000
درمان ریشه دو کاناله دندان 8 3/200/000 3/400/000
درمان ریشه سه کاناله دندان 8 3/500/000 3/800/000
درمان ریشه چهار کاناله دندان 8 3/800/000 4/100/000
درمان مجدد یک کانال 8 2/100/000 2/500/000
درمان مجدد دو کاناله 3/000/000 3/500/000
درمان مجدد سه کاناله 3/900/000 4/400/000
درمان مجدد چهار کاناله 4/400/000 4/900/000
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 3/000/000 3/300/000
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 3/500/000 3/500/000
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 3/200/000 3/800/000
درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 7 4/000/000 4/500/000
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 3/200/000 3/500/000
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 3/500/000 3/800/000
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 3/700/000 4/000/000
درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 8 4/000/000 4/500/000
اپکسژنزیس دندان 1/500/000 4/000/000
رزکسیون و رتروگرید یک ریشه 3/500/000 4/500/000
رزکسیون و رتروگرید دو ریشه 4/000/000 5/000/000
رزکسیون و رتروگرید سه ریشه 4/500/000 4/000/000
درمان پرفوراسیون باMTA یاCEMENT 1/700/000 2/000/000
اپکسیفیکیشن دندان دائمی(کل جلسات) 3/000/000 2/000/000
کلسیم داخل کانال 250/000 300/000
لیست تعرفه های ترمیم مرکز دندانپزشکی الماس تهران

 

نوع خدمت ( پریو ) تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
فلپ نیم فک 5/000/000 7/000/000
فلپ 1/6 فک 4/000/000 5/500/000
قیمت پیوند لثه یک دندان 2/000/000 3/000/000
افزایش طول تاج همراه با فلپ 4/000/000 4/800/000
همی ساکشن و قطع ریشه 2/500/000 3/000/000
دیستال وج
لیست تعرفه های پریو مرکز دندانپزشکی الماس تهران
نوع خدمت ( پروتز دندان ) تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
دست دندان 25/000/000 32/000/000
نیم دست دندان 12/500/000 16/000/000
پلاک کروم کبالت هر فک 14/000/000 17/000/000
پارسیل آکریلی تا 5 دندان 4/000/000 6/000/000
به ازای هر دندان اضافه 500/000 1/000/000
پروتز آکریلی تا 2 دندان 2/400/000 2/600/000
ریلاین هر فک 2/200/000 2/500/000
ریبیس هر فک 4/500/000 5/000/000
تعمیر پروتز شکسته 1/500/000 2/000/000
قیمت پروتز ثابت هر واحد PFM 4/800/000 5/300/000
روکش تمام پرسلن یا زیرکونیا 7/500/000 9/000/000
پست ریختگی 2/000/000 3/000/000
فایبرپست + بیلدآپ 2/500/000 3/500/000
پرسلن لامینیت 8/000/000 9/500/000
خارج کردن روکش قدیمی 250/000 500/000
چسباندن روکش قدیمی 300/000 500/000
خارج کردن هر پست یا پین
خارج کردن بریج قدیمی 350/000 500/000
چسباندن بریج قدیمی 300/000 400/000
نایت گارد 3/000/000 5/000/000
لیست تعرفه های پروتز دندانپزشکی الماس تهران

 

نوع خدمت (دندانپزشکی اطفال ) تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
کشیدن دندان قدامی شیری و دائمی 600/000 700/000
کشیدن دندان خلفی شیری و دائمی 800/000 1/000/000
پالپوتومی دندان شیری 800/000 1/100/000
بروساژ و فلورایدتراپی دو فک 1/000/000 1/300/000
قیمت فیشورسیلنت هر دندان 300/000 500/000
روکش استیل ضد زنگ S.S.C 3/000/000 4/000/000
ترمیم آمالگام یک سطحی 1/400/000 1/700/000
ترمیم آمالگام دو سطحی 1/600/000 1/900/000
ترمیم آمالگام سه سطحی 1/800/000 2/100/000
ترمیم اچ نوری یک سطحی 1/600/000 1/800/000
ترمیم اچ نوری دو سطحی 1/800/000 2/000/000
ترمیم اچ نوری سه سطحی 2/000/000 2/200/000
SM ثابت یکطرفه ( بند و لوپ ) 4/500/000 5/000/000
SM ثابت یکطرفه ( لینگوآل ) 6/000/000 7/500/000
استریپ هر دندان 500/000 800/000
SM متحرک 7/000/000 8/500/000
پالپکتومی دندان شیری قدامی 1/500/000 1/800/000
پالپکتومی دندان شیری خلفی 2/000/000 2/500/000
لیست تعرفه های اطفال دندانپزشکی الماس تهران
نوع خدمت ( ارتودنسی ) تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
ارتودنسی ثابت یک فک بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده متحرک فقط متخصص 25/000/000
ارتودنسی ثابت دو فک بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده متحرک فقط متخصص 50/000/000
قرار دادن نهفته در قوس دندانی اولین دندان فقط متخصص 3/500/000
قرار دادن نهفته در قوس دندانی اولین دندان به ازای هر دندان اضافه فقط متخصص 1/800/000
هزینه ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارج دهانی فقط متخصص 18/000/000
شکستن هر بند یا براکت نصب مجدد فقط متخصص 6/000/000
شکستن هر پلاک تعبیه مجدد فقط متخصص 1/600/000
تعبیه هدگیر شکسته فقط متخصص 2/000/000
شکستن FACE MASK تعبیه مجدد فقط متخصص 2/300/000
ارتودنسی ثابت دو فک با جراحی فقط متخصص 7/000/000
دستگاه فانکشنال فقط متخصص 3/000/000
هدگیر فقط متخصص 1/000/000
پلاک متحرک پیچ دار فقط متخصص 1/000/000
پلاک متحرک بدون پیچ فقط متخصص 8/000/000
فیس ماسک فقط متخصص 4/000/000
چین کپ فقط متخصص 1/000/000
فضانگهدارنده ثابت یکطرفه فقط متخصص 700/000
فضانگهدارنده ثابت فقط متخصص 800/000
لیست تعرفه های ارتودنسی دندانپزشکی الماس تهران

 

نوع خدمت ( ایمپلنت دندان ) تعرفه آزاد – عمومی تعرفه آزاد – تخصصی
قیمت ایمپلنت کره فقط متخصص 2/600/000
هزینه ایمپلنت سوییس فقط متخصص 3/000/000
نرخ ایمپلنت فرانسه فقط متخصص 3/300/000
قیمت ایمپلنت امریکا فقط متخصص 4/200/000
لیست تعرفه های ایمپلنت مرکز دندانپزشکی الماس تهران

* به ازاء هر خدمت دندانپزشکی تا مبلغ 500/000 تومان یک درمان فلورایدتراپی به مبلغ 100/000  تومان به صورت رایگان دریافت خواهید کرد.
*در قبال انجام خدمات از مبلغ 500/000 تومان تا 800/000 تومان از یک جرمگیری 150/000 تومانی رایگان بهره مند خواهید شد.

تعرفه دندانپزشکی – قیمت کشیدن دندان – تعرفه کشیدن دندان عقل – تعرفه کشیدن دندان عقل – تعرفه عصب کشی – تعرفه عصب کشی دندان 96 – هزینه عصب کشی چقدره – قیمت عصب کشی دندان 95 – هزینه تقریبی ارتودنسی – هزینه تقریبی ارتودنسی – قیمت ارتودنسی در تهران – قیمت ایمپلنت دندان – قیمت کاشت دندان مصنوعی – انواع کاشت دندان – قیمت ایمپلنت کره ای – قیمت انواع ایمپلنت – قیمت انواع ایمپلنت – ایمپلنت دولتی –  ایمپلنت اقساطی – ایمپلنت اقساطی – هزینه درمان ریشه دندان

هزینه کاشت دندان – هزینه ارتودنسی چقدر است – هزینه زیبایی دندان – هزینه کامپوزیت دندان – هزینه کامپوزیت دندان چقدر است –  -هزینه ارتودنسی متحرک  -هزینه روکش دندان شیری – هزینه ارتودنسی چقدر است؟ – هزینه تقریبی ارتودنسی – هزینه کاشت ایمپلنت – هزینه قالب گیری دندان –  – هزینه ی ارتودنسی دندان – ایمپلنت دندان هزینه – ارتودنسی دندان هزینه – هزینه ارتودنسی تک دندان – هزینه ارتودنسی دندان کودکان — هزینه ارتودنسی فک پایین – هزینه شکستن براکت ارتودنسی – هزینه ایمپلنت چقدر است – هزینه بلیچینگ دندان

قیمت لمینت دندان – قیمت ارتودنسی-  -کامپوزیت دندان قیمت –  قیمت اورتودنسی – قیمت ارتودنسی ثابتقیمت جرم گیری دندان-حدود قیمت ارتودنسی- قیمت ارتودنسی فک پایین – قیمت ایمپلنت فوری -قیمت جراحی لثهقیمت وارنیش فلوراید – لیست قیمت دندان مصنوعی- قیمت کاشت دندان – قیمت جرم گیری دندان- حدود قیمت ارتودنسی – ونیر دندان

تعرفه پر كردن دندان – تعرفه ارتودنسی- تعرفه عصب کشی- – تعرفه ایمپلنت دندان – تعرفه های دندانپزشکی – تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ – تعرفه عصب کشی دندان – تعرفه ایمپلنت دندان – قیمت جراحی دندان عقل – تعرفه عصب کشی – ونیر کامپوزیت

نرخ خدمات دندانپزشکی ۹۸ – نرخ پرکردن دندان – نرخ جرم گیری دندان – نرخ عصب کشی و پرکردن دندان –  -نرخ کشیدن دندان آسیاب – قیمت اندو دندان

بهترین جراح بینی

بهترین دندانپزشک

بهترین متخصص پوست و مو

آموزشگاه زبان

موسسه زبان

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *